Interní komunikace

Interní komunikace

Interní komunikace

Komunikace se zaměstnanci je důležitou součástí integrované komunikace. Zaměstnanci jsou významnou cílovou komunikační skupinou, protože bývají hlavním zdrojem prosperity firem. Kvalitní a systematická komunikace se zaměstnanci přispívá ke zvýšení loajality kolektivu zaměstnanců a k rozvoji firemní kultury. V konečném důsledku tak interní komunikace ovlivňuje výkonnost celé firmy.

Interní komunikace, se kterou umíme pomoci, zahrnuje:

  • na základě průzkumu jasně definovat problematické otázky, potřeby, hodnoty a názory zaměstnanců
  • zajistit soulad interní komunikace s dlouhodobými podnikatelskými záměry firmy
  • lokální adaptaci materiálů mateřských mezinárodních firem
  • nastavení pravidel pro efektivní předávání informací
  • firemní časopisy
  • sportovní a kulturní akce pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
  • firemní rituály (motivační, rozvojové, informační)