Krizová komunikace

Krizová komunikace

Při všech činnostech může dojít vlastním pochybením nebo v důsledku vnějších okolností
k situacím, které mohou negativně ovlivnit důvěryhodnost firmy nebo produktu. Na některé mimořádné situace se můžete v předstihu cíleně připravit a zmírnit tak negativní následky nepředvídaných situací. V případě krize lze správně vedenou komunikací  dopady zmírnit.

V rámci přípravy na krizovou komunikaci pomůžeme zpracovat, natrénovat a aktivovat:

  • krizové manuály (definice krizových oblastí)
  • tréninkovou  přípravu pro zvládnutí krizových situací
  • taktická řešení pro vzniklé krize
  • komunikaci s médii a vybranými cílovými skupinami v případě krize
  • vyhodnocení krize a zpracování doporučení pro budoucí celkové předcházení či dokonalé zvládnutí podobných situací