Vztahy se sdělovacími prostředky

Vztahy se sdělovacími prostředky

Vztahy se sdělovacími prostředky

Základním stavebním kamenem kvalitní komunikace je orientace v aktuální situaci a potřebách médií, které se v dnešní době rychle vyvíjí a mění. Znalost místního mediálního prostředí a dlouhodobé zkušenosti s jednotlivými médii jsou předpokladem vytváření pozitivního mediálního obrazu klienta. Monitorujeme, jakými tématy se zabývají jednotlivá média a která sdělení pro ně mohou být zajímavá.

Spolupráce s médii může mít formu:

 • tiskové informace nebo tiskové zprávy od nápadu po monitoring
 • tiskové konference od A do Z, zahrnuje:
  • návrh programu a obsahu
  • zajištění mluvčích
  • výběr a pozvání relevantních novinářů
  • přípravu kompletních tiskových materiálů v úzké spolupráci s mluvčími & klientem
  • distribuci materiálů médiím
  • komplexní technické zajištění tiskové konference
  • moderování
  • přípravu účastníků (mediální tréninky)
  • koordinaci průběhu akce
  • následnou koordinaci mediálního pokrytí
  • monitorování médií, vyhodnocení mediálního dopadu
 • kulatého stolu pro média
 • pracovního setkání s novináři
 • dojednaného exkluzivního rozhovoru
 • individuálních rozhovorů
 • exkluzivního materiálu
 • psaní komplexních textů pro advertoriály