Nabízené služby

Díky mnohaleté praxi, příležitostí být u originálních projektů, bohatým zkušenostem a každodennímu kontaktu s mediálním prostředním dokážeme namířit svoji energii, nápady, kreativitu a chuť spolupracovat tím správným směrem.

Strategická komunikace

Dobré jméno firmy je předpokladem k získání a poté udržení důvěry akcionářů, zákazníků i zaměstnanců. Pozitivní vnímání firmy je ovlivněno nejen tradicí a podnikatelskou strategií, ale i způsobem prezentace jednotlivých aktivit.

Krizová komunikace

Při všech činnostech může dojít vlastním pochybením nebo v důsledku vnějších okolností k situacím, které mohou negativně ovlivnit důvěryhodnost firmy nebo produktu.

Mediální tréninky

Vystupovat na veřejnosti je nezbytnou dovedností každého úspěšného manažera. Významnou roli zde hraje nadání, ale řadu dovedností a praktických zkušeností lze získat kvalitním mediálním tréninkem.

Monitoring médií

Pro naše klienty pomáháme připravovat monitoring médií šitý na míru s detailní znalostí potřeb a budoucího využití.

Interní komunikace

Komunikace se zaměstnanci je důležitou součástí integrované komunikace. Zaměstnanci jsou významnou cílovou komunikační skupinou, protože bývají hlavním zdrojem prosperity firem.

Realizace akcí

Na velké akce jsou specializované agentury, rádi pomůžeme najít ty nejvhodnější pro vaše potřeby.

Vztahy se sdělovacími prostředky

Základním stavebním kamenem kvalitní komunikace je orientace v aktuální situaci a potřebách médií, která se v dnešní době rychle vyvíjí a mění.

Spolupráce v oblasti sociálních médií

Víme, jak je důležité znásobit účinky komunikovaných sdělení a přímá komunikace s cílovými skupinami.

Publikace a informační materiály

I v dnešní elektronické době mají tištěné materiály svůj význam. Obzvlášť jsou-li originální, kvalitní a hodnotné.

Komunikace připravená specificky pro daný účel

Po pečlivém studiu informací i vašeho zadání, odsouhlasení hlavních cílů a ověření společného naladění připravíme plán s kreativním přístupem a vhodně zakomponujeme PR aktivity do 360ti stupňové komunikace vaší firmy, výrobku nebo služby.