Strategická komunikace

Krizová komunikace

Strategická komunikace

Dobré jméno firmy je předpokladem k získání a poté udržení důvěry akcionářů, zákazníků i zaměstnanců. Pozitivní vnímání firmy je ovlivněno nejen tradicí a podnikatelskou strategií, ale i způsobem prezentace jednotlivých aktivit. Vytváření dobré pověsti je běh na dlouhou trať, a proto také vyžaduje dlouhodobou a systematickou komunikaci se všemi definovanými základními cílovými skupinami.

Strategická komunikace zahrnuje v našem pojetí oblasti:

  • dlouhodobé strategie public relations
  • mediální audit
  • analýza image vztahů s veřejností
  • strategické a taktické plánování
  • sociální média
  • odborné konzultace
  • informace o mediálním trhu ČR
  • sponzoring