Mediální tréninky

Mediální tréninky

Vystupovat na veřejnosti je nezbytnou dovedností každého úspěšného manažera. Významnou roli zde hraje nadání, ale řadu dovedností a praktických zkušeností lze získat kvalitním mediálním tréninkem. Cílem je zdokonalit kvalitu projevu, zachovat rozvážnost, dokázat srozumitelně sdělit své myšlenky a klíčová sdělení, dokázat čelit všem novinářským dotazům.

Mediální trénink může mít několik forem:

  • teoretická příprava
  • praktické cvičení („face to face“)
  • speciální trénink (televizní vystoupení, rozhlasové interview, krizová komunikace)
  • konzultace vzhledu a vystupování aktéra